LASU MIN PAROLI PLU PDF

Anonime kaj nekonkrete Claude Piron: Lasu min paroli plu. La legolibro Gerda malaperis de Claude Piron famas jam de du jardekoj. Ial Piron elektis en Lasu min paroli plu la formon de 34 monologoj kaj unu dialogo. Rakontaj partoj tre raras, kaj priskriboj de medioj kaj personoj tute mankas. Oni parolas, paroladas, vortmuelas, gurdas, sed pri praktike nenio. Oni ne rakontas, sed rezonas.

Author:Maumi Kajimi
Country:Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):11 November 2008
Pages:424
PDF File Size:15.43 Mb
ePub File Size:1.70 Mb
ISBN:380-7-57915-722-7
Downloads:40689
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MokusTia identigo estas unu el la konataj psikologiaj rimedoj favori la asimiladon de lingvo. Izabela Izabela rigardas al la granda spegulo. La knabino en la granda spegulo rigardas al Izabela. Izabela scias, kiu estas la knabino en la spegulo. Tiu enspegula knabino estas juna, malgranda kaj ne bela.

Estas Izabela. Nenio okazas al mi. Ne laboru nun. Venu kun mi. Ne demandu, kiu mi estas, kio mi estas. Kun mi la mondo estas bela kaj granda. Nenio okazas al mi, nenio nova okazas, nenio speciala okazas. Mi rigardas al vi, spegulo. Kaj en la spegulo estas nur Izabela, la plej malbela knabino en la tuta mondo.

Vere la nuna mondo ne estas bela. Tiu granda viro, vere forta, kiu staras proksime al la spegulo, kun io en la mano. Li ne plu estas tre juna, sed li ne estas maljuna. Turnu vin iomete. Nu, tiu stranga ulo parolas tute sola. Dum vi rigardas lin, li haltas, sed se vi ne rigardas, li reparolas. Estas io en lia mano, sed mi ne scias, kio.

Poste li revenas al la pordo, staras inter la pordo kaj la alta spegulo, kaj nenio okazas. Vere stranga ulo! Nun, jen li malrapide revenas al alia angulo. Io estas tute ne-natura en lia rigardo. Li estas forta kaj alta, sed pala, tro pala, multe tro pala. Li estas ne- nature pala. Vera strangulo! Mi ne plu vidas lin. Knabo kaj knabino staras inter li kaj mi. Mi ne. Ho jes, jen mi lin revidas. Fakte, li nun staras iom malproksime.

Jen, nun li iras tre malrapide al la pordo. Vere, li agas plej strange. Mi demandas min Kio estas en lia mano? Mi bone vidas nun. Nun mi vidas, kio estas en lia mano. Estas taso. Estas nur taso. Rigardu, li agas vere strange! Li parolas al la taso.

Li parolas nur al la taso. Li agas vere strange, vere tre strange, vere tro strange. Nun mi ne plu vidas lin. Ho jes! Se mi turnas min iomete, mi revidas lin. Stranga ulo. Mi vere demandas al mi, kiu li estas. Li certe ne estas nova studento. Li estas tro maljuna. Amdeklaro Izabela, pardonu min, sed mia deklaro estas plej grava.

Permesu, ke mi parolu al vi. Eble ne. Eble vi ne povas. Okazas io stranga en mi. Io tute nekomprenebla. Vi estas tro bela. Tio estas la grava fakto, la sola vere grava fakto en la mondo. Io nekomprenebla okazis al mi. Mi ne plu komprenas min. Mi ne plu estas mi. Mi rigardis vin, mi simple rigardis vin, kaj mi ne plu estas la juna malserioza knabo, kiu mi estis. Mi estis knabo, kaj nun estas viro.

Mi estis malforta, kaj mia forto nun estas nekompreneble granda. Mi estis sola en la mondo. Nun mi povas esti kun vi. Se vi volas, kompreneble. Mi volas esti kun vi. Mi volas paroli al vi pri la belo de la tago, pri la bono de la naturo, pri la grando de la mondo.

Mi scias, ke vi estas mistera. Virinoj al mi aspektas mistere. Mi volas ke vi, mistera virino, rigardu min, amu min. Mi scias, ke mi ne esprimas min bone. Pardonu min, mi petas. Mi estas certa, ke vi komprenas min. Sed eble ne. Eble vi ne povas kompreni. Mi volas, ke vi komprenu min, sed eble vi ne povas. Mi petas vin, montru al mi, ke vi komprenas. Montru al mi, ke vi permesas, ke mi parolu plu. Diru al mi, ke vi permesas, ke mi deklaru plu, kiel forte mi amas vin.

Mi agis nur nature. Mi parolas serioze. Tamen, Izabela, mi nur amas. Permesu tamen, ke mi vin rigardu. Mi parolas plej serioze. Se vi ne volas, ke mi amu vin tute, se vi preferas, ke mi ne amu vin, eble vi tamen permesas, ke mi amu vin iomete. Nur iomete, Izabela, mi petas. Se vi ne permesas, ke mi amu vin multe, mi petas vin, permesu, ke mi amu vin iomete.

Amo estas la plej alta vero en la mondo. Kio estas pli bela? Kio estas pli granda? Kio estas pli forta? Mi povas plej serioze deklari al vi, ke nenio estas pli bela, nenio estas pli alta, nenio estas pli forta. Tio estas la plej certa vero en la tuta mondo.

Mi amas vin, Izabela. Mi vin amas forte. Mi amas vin pli kaj pli.

LOS SECRETOS DEL LIDERAZGO DE ATILA PDF

Lasu min paroli plu

.

THE ROAD TO SUCCESS BY FAIEZ SEYAL PDF

PIRON, Claude - Lasu Min Paroli Plu

.

HAMEG 8030 PDF

Lasu Min Paroli Plu

.

Related Articles