KOMPTONOV EFEKAT PDF

Mezitilar Compton scattering is the most important interaction in the intervening energy region. Compton scatteringdiscovered by Arthur Holly Comptonis the scattering of a photon by a charged particle, usually an electron. Will be grateful efwkat any help! Pair production v t. Woo in the years following.

Author:Mezikasa Tygomuro
Country:Guatemala
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):24 September 2018
Pages:444
PDF File Size:16.46 Mb
ePub File Size:6.83 Mb
ISBN:232-1-64543-293-3
Downloads:77697
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrijinnKomptonov efekat za opticke talase Da li je masa mirovanja fotona ipak realna velicina? Kada bi odgovor na ovo pitanje bio bezrezervno negativan ono, sasvim sigurno, ne bi ni bilo postavljeno. Medjutim, imajuci u vidu hipotezu 3, modela KGE, ta mogucnost postaje sasvim realna. Kao sto znamo foton je definisan kao osnovni kvant energije, pri cemu je dualisticka priroda svetlosti nesporna.

Ono sto je pri tome paradoksalno je cinjenica da foton nazivamo cesticom a u potpunosti ga tretiramo kao talas. Ako se pazljivo prouce eksperimenti radjeni sa optickim talasima, lako se moze uociti da dosledno postovanje principa dualizma, naucno - priznatog svim energetskim aspektima egzistencije materije, u slucaju fotona jednostavno nije ispostovano osim samo deklarativno.

Naime, Kompton je proucavao pojavu da se u snopu monohromatskog X-zracenja, koje prolazi kroz foliju od nekog metala, posle rasejavanja nalaze i zraci nesto vece talasne duzine, odnosno manje energije. Tumacenje je dao jos Cinjenicu da se u snopu monohromatskog zracenja, nakon prolaska kroz foliju mogu naci i talasi sa nesto manjom energijom, objasnio je kao posledicu sudara dveju cestica: fotona X-zraka i elektrona u foliji.

Kompton je posao od pretpostavke da X-zracenje ima i cesticnu prirodu i da se, opisno receno, ponasa isto kao sto se ponasa i npr. Ipak i opticki talasi su deo elektromagnetnog spektra, pa pogledajmo sta dobijamo za slucaj fotona npr.

U praksi se to radi primenom tzv. Hajgensov princip, zasnovan na talasnoj prirodi interagujucih objekata Bilo kakva korekcija komptonovog obrasca za njegovu primenu na opticki deo inace sasvim kontinuiranog elektromagnetnog spektra je nemoguca iz prostog razloga sto koristenje principa ekvivalencije de Broglieve relacije podrazumeva prethodno definisanje sasvim odredjene vrednosti talasne duzine na osnovu koje onda dobijamo odgovarajucu masu iz optickog dela spektra relativno sirokog opsega talasnih duzina.

Na pitanje: Koja bi to eksplicitna vrednost mogla biti? Sa aspekta modela KGE odgovor je vrlo jednostavan. Proverimo ga u praksi. Razlika talasnih duzina plave i crvene boje plava: 4.

AANDRIJVEN EN BESTUREN PDF

Fotoelektri─Źni efekt

.

CIUDADELA SAINT EXUPERY PDF

Spektroskopija

.

Related Articles