HOSE SILVA KONTROLA UMA PDF

Read it with a pen for underlining. It is unique as it not only releases us from different emotions such as fear, anxiety, blockages, but it also penetrates into the area of spiritual development. Part 2 The Silva Centering Exercise. If we add to this stress, unhealthy lifestyle, we have perfect circumstances for any kind of dis-ease to develop.

Author:Dogor Nilar
Country:Finland
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):2 March 2018
Pages:202
PDF File Size:10.26 Mb
ePub File Size:8.29 Mb
ISBN:441-8-50161-334-8
Downloads:99921
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TezilSkoro itav sat smo nas troje pretraivali apartman u kome sam odseo. Konano sam odluio da naem neki miran kutak i uem u svoj nivo. Samo to sam se naao u njemu! Sudei po onome to sam mogao videti na svom "nivou"! Danas se sa sigurnou moe rei da je taj broj vei od 9 miliona. Kurs je! Sve emu vas ui zamiljeno je tako da vam pomogne da ivite radosnije i delotvornije!

Kada mi je lokalni optiar pregledao oi! Kao to vidite! Kad osetite da ste spremni za dalje preite na etvrto poglavlje i tako redom. Kad stignete do etrnaestog poglavlja biete ve iskusni praktiar u veem delu onoga to su nauili oni koji su zavrili kurs Kontrole uma. Sledi pauza od dvadeset minuta. Svako - bez izuzetka - ima um koji se lako moe obuiti da razvija moi u ije postojanje poetni i otvoreno sumnjaju.

Sledee to se kae polazni ima jeste3 ""rojektujte se mentalno na vae idealno mesto za relaksa iju" - prijatna! Kontrola uma ide mnogo dalje. Kada ste potpuno budni! Kada sanjarite ili u trenutku kada samo to niste zaspali ili se budite a jo se niste potpuno probudili! Gjudi koji se bave Kontrolom uma to nazivaju "unutranji svesni nivo".

Kada ste u snu! H alaziti se u 4eti ili biti potpuno budan! Kako je pisao ari ek ajt! Kontrola uma zaista proiruje vau svest. SVE je mogue.

DIDATICA MAGNA DE COMENIUS PDF

HOSE SILVA KONTROLA UMA PDF

.

ABNT NBR ISO IEC 27002 PDF

Silva Metod Kontrole UMA: Hose Silva i Filip Mil

.

Related Articles