HANS ACHTERHUIS DE UTOPIE VAN DE VRIJE MARKT PDF

Baarn: Ambo. Bilthoven: Ambo De uitgestelde revolutie: Over ontwikkeling en apartheid. Baarn: In den Toren. Utrecht: Ambo. Intussen bevat Utopia wel degelijk allerlei bruikbare suggesties voor verbetering van wantoestanden in de rechtspraak, van scheef gegroeide machtsstructuren en onrechtvaardige economische verhoudingen. Als het ons lukt om juist die suggesties ernstig op te vatten, dan kunnen we daar nu nog ons voordeel mee doen.

Author:Mezira Zugal
Country:Burkina Faso
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):9 January 2017
Pages:98
PDF File Size:13.14 Mb
ePub File Size:13.77 Mb
ISBN:980-5-52490-837-2
Downloads:60373
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TolkreeNet zoals elke andere utopie heeft dit boek een logische opbouw. Eerst is er de analyse van de huidige maatschappelijke situatie, die heel slecht is.

Vervolgens worden er alternatieven aangereikt voor het huidige economische en maatschappelijke systeem. Daarna volgt de schets van een zeer positief eindpunt: de verwezenlijking van de utopie. Utopie of dystopie? De geschiedenis leert echter dat, bij het daadwerkelijke nastreven van de utopie, deze meestal uitdraait op een dystopie. De dystopie is een mislukking, de eindsituatie is even slecht of nog erger dan de beginsituatie waaruit de ideologie ontstaat.

Op deze manier verging het het communisme, met de dystopische realiteit van genocide in verschillende landen. Op dezelfde manier eindigde ook het fascistische ideaal, met massamoorden en een allesbehalve ideale samenleving.

Het falen zou te wijten kunnen zijn aan het verzet van individuen en organisaties om volledig mee te stappen in de ideologie. In het boek wordt veel aandacht besteed aan het historisch plaatsen van de huidige dominante ideologie, het neoliberalisme.

Paradigm Shift Omwille van het dominante karakter van de ideologie in de collectieve gedachtegang, worden veronderstellingen uit de ideologie als feiten aanvaard. Hierover in discussie gaan wordt bezien als vreemd gedrag, als gebrek aan realiteitszin. Lees verder.

EL LIBRO DE JASER PDF

De utopie van de vrije markt

.

YOLI COMPENSATION PLAN PDF

Hans Achterhuis - De utopie van de vrije markt

.

Related Articles