ABLATIO RETINAE PDF

The images may show: folded membranes with subretinal space fluid which is usually hyperdense on CT the detachment is limited anteriorly by the ora serrata compared to the choroidal detachment that is not limited and extends beyond it posteriorly the detachment converges on the optic disc compared to the choroidal detachment that diverges at the disc Treatment and prognosis Treatment is varied and beyond the scope of this article, but in general terms requires reattachment of the retina using intraocular gas, lasers, cryotherapy or surgery. Intra-ocular silicone oil is also sometimes used. Improved prognosis and surgical outcomes are seen with macula-on retinal detachments where the fovea is still attached 5. Macula-off, or central retinal detachments have worse initial visual acuity and prognosis. Differential diagnosis posterior vitreous detachment References 1. Retinal detachment: imaging of surgical treatments and complications.

Author:Zololmaran Kijinn
Country:French Guiana
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):3 June 2009
Pages:89
PDF File Size:3.32 Mb
ePub File Size:10.78 Mb
ISBN:596-5-17189-935-8
Downloads:59497
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJoshakarOperaties bij een netvliesloslating ablatio retinae pneumatische retinopexie uitwendige procedure: de conventionele ablatio retinae operatie inwendige procedure: glasvocht- en netvlies operatie Welke klachten, veranderingen en complicaties kunnen optreden? Nazorg na de operatie Animatiefilm Inleiding: het netvlies Onderaan de folder vindt u een animatiefilm Engels om eea te verduidelijken. Het netvlies vormt de binnenbekleding van het oog.

Het beeld van de buitenwereld wordt door het netvlies opgevangen en langs de oogzenuw naar de hersenen doorgegeven. In het centrum van het netvlies ligt de zogenaamde gele vlek macula. Hiermee kunnen fijne details worden waargenomen, zoals nodig is bij lezen of televisie kijken. De rest van het netvlies zorgt voor het gezichtsveld en geeft ons een breed, maar minder scherp beeld van de ruimte om ons heen. Het glasvocht is een soort gelei die het grootste deel van het oog opvult. Dit bevindt zich achter de ooglens.

Bij jonge mensen ligt het glasvocht tegen het netvlies aan. Hoe ontstaat een netvliesloslating? Het glasvocht speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van achtereenvolgens een achterste glasvochtmembraanloslating, een netvliesscheur en een netvliesloslating.

Soms worden er ook lichtflitsen waargenomen. Soms kan er een netvliesscheur ontstaan zie b. Deze scheur bevindt zich ter hoogte van de "equator" de maximale bolling van het oog. Soms ontstaat er hierna een netvliesloslating zie c. Het losgelaten deel van het netvlies kan niet goed meer functioneren omdat het los ligt. Bij het oogonderzoek probeert de oogarts de plaats van deze scheurtjes op te zoeken.

Lichtflitsen: de glasvochtmembraan kan op bepaalde plaatsen steviger vastzitten aan het netvlies. Bij een achterste glasvochtloslating kan deze glasvochtmembraan aan het netvlies trekken hetgeen gepaard kan gaan met lichtflitsen bliksemschicht.

Bij lichtflitsen moet men denken aan een netvliesloslating. Door kruising van lichtstralen in het oog zit de netvliesloslating aan de tegenovergestelde zijde van de donkergrijzevlek.

Bij de netvliesloslating in de rechter foto zal de patient een vlek onderin het gezichtsveld waarnemen Vermindering van het zicht. Het zicht kan door de netvliesloslating geleidelijk of heel snel verdwijnen.

Eerst wordt er een grote zwarte vlek bemerkt meestal aan de rand van het gezichtsveld. Zolang het centrale deel van het netvlies niet heeft losgelaten, is de gezichtsscherpte in het algemeen nog goed.

Soms is er bij de netvliesscheur een bloedvat gesprongen waardoor het bloed lekt in de glasvochtruimte zie folder glasvochtbloeding ; hierbij treedt een plotselinge vermindering van het zicht op. Het kan op elke leeftijd optreden, maar sommige mensen hebben een verhoogd risico, zoals: Hoge myopie bijziendheid. Bij een grote netvliesscheur reuzenscheur is de kans groter op een netvliesloslating in het andere oog zie foto rechts.

In de literatuur worden percentages genoemd die varieren van 0. Familiaire belasting. Na een ongeval trauma. Demografische karakteristieken. Een netvliesloslating komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen 1. Een netvliesloslating wordt het vaakst waargenomen tussen de jaar. De incidentie neemt m. Bepaalde netvliesaandoeningen hebben een verhoogd risico bijv. Wagner syndroom. Wanneer een netvliesloslating niet wordt behandeld, kan het leiden tot slechtziendheid en uiteindelijk tot blindheid.

Het is dus van het grootste belang de vroege symptomen te herkennen en meteen tot actie over te gaan: een operatieve correctie is daarom noodzakelijk. Calculator voor risico-inventarisatie: zie website fyeomedical.

Bij de laserbehandeling wordt het netvlies rondom de scheur vastgezet soort laspuntjes zodat er geen vocht door de netvliesscheur onder het netvlies kan komen en het netvlies dus niet los kan laten zie folder ooglaser netvlies. Er zijn verschillende methoden mogelijk om dit te corrigeren, afhankelijk van de situatie en het oordeel van de oogarts. Deze folder gaat hierna over de operatieve correctie van een netvliesloslating. Voortraject Een netvliesoperatie vindt in dagbehandeling of in opname plaats.

De oogarts bespreekt met u of er gekozen wordt voor plaatselijke of algehele verdoving. Afhankelijk van de ernst van de afwijking kan de operatie ongeveer minuten duren.

Bij deze operatie hoeven bloedverdunners niet gestaakt te worden. Hoewel er iets meer kans bestaat op een bloeding, weegt dit vaak niet op tegen de nadelen van het stoppen. Een operatie is dan noodzakelijk. Er zijn globaal 3 soorten operaties mogelijk om een netvliesloslating te verhelpen: 1 pneumatische retinopexie zelden toegepast , 2 een uitwendige procedure d. De oogarts zal u vertellen voor welke operatie wordt gekozen: 1. Deze methode wordt nauwelijks toegepast.

Deze gasbel sluit aan de binnenzijde de netvliesscheur af waardoor het vocht onder het netvlies kan oplossen of resorberen. Hierna wordt de netvliesscheur vastgezet met laserstralen of met een koudebehandeling. Dit gas lost vanzelf weer op en wordt vervangen door water. Deze operatie wordt niet zo vaak uitgevoerd 2. Deze operatie wordt aan de buitenkant van het oog uitgevoerd. Het hoofdprobleem bij een loslating is dat de ooggelei glasvocht aan het netvlies trekt.

De bedoeling van de operatie is om deze trekkrachten te verminderen. Dit siliconenbandje wordt geplaatst onder de 4 rechte oogspieren.

Het bandje wordt iets aangetrokken soort broekriem waardoor het netvlies rondom iets insnoert. De netvliesscheur zit meestal ter hoogte van het bandje zelf. Dit dient ervoor om de scheur vanuit de buitenkant van het oog nog eens extra dicht te drukken.

De cerclage en explant zijn van buitenaf niet zichtbaar want ze zijn ver onder het slijmvlies gelegen. De cerclage voelt u in principe niet en hoeft niet verwijderd te worden. Hierdoor valt het netvlies weer terug op zijn oorspronkelijke plaats. Indien vocht onder het netvlies wordt verwijderd, wordt het oog slap. Het is dan nodig om het oog weer op spanning te brengen door het inspuiten van vocht of lucht in de glasvochtruimte. Als de gasbel en de explant het netvliesgaatje goed dichtdrukken, kan er geen vocht meer onder het netvlies komen.

Het vocht dat tijdens de operatie niet volledig verwijderd is, kan vanzelf wegtrekken. Hiervoor is het van belang dat de gasbel het netvliesgaatje dichtdrukt. Na de operatie krijgt u dan een houdingsadvies mee om ervoor te zorgen dat de gasbel tegen het gaatje drukt. Dit is de meest voorkomende operatietype bij een netvliesloslating. Het netvlies wordt op zijn plaats gebracht en het netvliesscheurtje wordt vastgezet met laserstralen.

De glasvochtruimte wordt opgevuld met gas of olie om het netvlies de eerste tijd op zijn ondergrond te drukken en het netvliesscheurtje te laten vastgroeien aan zijn onderlaag.

De voordelen zijn dat het troebele glasvocht is verdwenen en de kans op succes groot is. Combinatie-operatie Indien het oog, naast de netvliesloslating, ook enige staar heeft, kan worden besloten om een combinatie-operatie te verrichten. Bij deze operatie vindt eerst een staaroperatie plaats, gevolgd door een vitrectomie. Maar ook bij patienten met een heldere ooglens, wordt vaak een gecombineerde operatie verricht.

De reden in dat er vrij snel staar gaat ontstaan na een vitrectomie. Hoe vaak en hoe lang een houding moet worden aangenomen is afhankelijk van de netvliesaandoening en de netvliesoperatie. De chirurg zal dit met u bespreken.

Welke klachten, veranderingen en complicaties kunnen optreden? Tijdens de operatie kunnen zich de volgende problemen voordoen, die overigens gelukkig weinig voorkomen: Afliggend netvlies. Indien het niet lukt om het netvlies aanliggend te krijgen, kan het nodig zijn om aanvullend een gasbel in het oog aan te brengen.

Soms zijn meerdere operaties nodig. Zoals bij alle operaties is er een gering risico op bloedingen en infectie. Dit kan eventueel een bedreiging zijn voor het oog en de gezichtsscherpte. Gelukkig komt dit zelden voor.

Littekenweefsel PVR. De kans is groter bij een langerbestaande netvliesloslating, bij een grote netvliesscheur bijv. In dit geval moet het littekenweefsel verwijderd worden d. Van binnenuit wordt dan met fijne instrumenten het bindweefsel verwijderd van het netvlies. Vaak wordt het oog tijdelijk gevuld met olie om het netvlies langdurig op zijn plaats te drukken. Ook wanneer het netvlies na de 1e vitrectomie weer op zijn plaats ligt, kan er opnieuw littekenweefsel over het netvlies groeien, waardoor het netvlies opnieuw wordt losgetrokken.

Bij het ontstaan van littekenweefsel zijn vaak meerdere operaties nodig. Verandering van de brilsterkte bij de uitwendige techniek met cerclage. Het cerclagebandje om het oog snoert het oog iets in en maakt het oog langer.

ANTRACOSE PULMONAR PDF

Netvliesloslating (ablatio retinae)

Ultrasound showing a retinal detachment [26] A physician using a "three-mirror glass" to diagnose retinal detachment Retinal detachment can be examined by fundus photography or ophthalmoscopy. Modern fundus photographs generally recreate considerably larger areas of the fundus than what can be seen at any one time with handheld ophthalmoscopes. Ultrasound has diagnostic accuracy similar to that of examination by an ophthalmologist. Retinal breaks are divided into three types — holes, tears and dialyses. Holes form due to retinal atrophy especially within an area of lattice degeneration.

EL ALMIRANTE BYRD LIBRO PDF

Retinal detachment

.

HOLA 3502 PDF

Netzhautablösung

.

LIBRO MACARIO BRUNO TRAVEN PDF

.

Related Articles